شناخت شخصیت ناسالم از جمله موضوعاتی است که باید مورد بررسی قرار بگیرد تا بهتر از وضعیت شخصیت خود مطلع شویم با بررسی شخصیت های مهرطلب،گوشه نشین و برتری طلب بیشتر متوجه این نکته می شویم که اسیب های دوران کودکی برای ما هم می تواند نتایج منفی به بار اورده باشد.

شناخت شخصیت ناسالم

با بررسی موضوع شناخت شخصیت ناسالم به ابعاد دیگری از نااگاهی ما انسانها پی می بریم و اینکه چگونه بسیاری از ما ها با یک شخصیت ناسالم کنار امده ایم و زندگی می کنیم بدون اینکه کوچکترین اگاهی از تبعات منفی ان داشته باشیم.

حالا بهتر است به بررسی سه شخصیت ناسالم که اشخاص زیادی را درجامعه درگیر کرده بپردازیم.

شخصیت مهرطلب

در مطالب گذشته به بررسی مهارها و رفتارهای اشتباه اطرافیان در زمان کودکی پرداختیم اما امکان دارد که بسیاری از ما به علت اینکه گذشته خود را دقیقا به یاد نمی اوریم این تصور را داشته باشیم که اصلا مشکلی وجود نداشته است.

پس برای روشن شدن موضوع در مطلب شناخت شخصیت ناسالم به اولین شخصیت ناسالم که ریشه  وجودی ان به اسیب های دوران کودکی بر می گردد می پردازیم و علائم ان را بررسی می کنیم.

علائم شخصیت مهر طلب

 • دچار کمبود محبت است و احساس حقارت درونی دارد
 • محبت به دیگران می کند برای اینکه دوست دارد که محبت بگیرد
 • تایید طلب است و نظر دیگران بسیار برای او مهم است
 • به صراحت مخالفت نمی کند زیرا دوست ندارد که محبت دیگران را ازدست بدهد
 • حق خودش را نادیده می گیرد و چیزی از کسی نمی خواهد
 • غمخوار،ناامید واحساس افسردگی خفیف دارد
 • احترام بیش از حد برای دیگران قائل است
 • احساس رضایت دیگران برای او بسیار مهم است
 • مظلوم بودن را دوست دارد چون از طریق ان توجه می گیرد
 • از درون احساس نارضایتی نسبت به زندگی دارد
 • از بیماری استقبال می کند چون ان را عاملی برای دریافت محبت می داند
 • برای خود و دیگران محدودیت می گذارد و تابع قوانین است
 • علائم وسواس را در او می توان دید
 • مضطرب و نگران است
مطالب مرتبط
اعتمادبه نفس

این ها تعدادی از ویژگی های شخص مهر طلب است که در دوران کودکی بادرگیری چند تایی از مهارها مثل مهم نباش،از نظرجسمی سالم نباش یا وجود نداشته باش ایجاد شده است و حالا بعد از چند سال این مهارها شخصیت سالم اورا تغییر داده است.

راه حل این است که با قسمت بالغ خود به گذشته کودکی و رفتار الان خود نگاه کنیم و سعی در برطرف کردن مشکل داشته باشیم.

شخصیت برتری طلب

دومین قالب شخصیتی انسانها در موضوع شناخت شخصیت ناسالم این مورد است. البته ما می توانیم ریشه شخصیت برتری طلب راهم در گذشته شخص و به روش تحلیل رفتار متقابل بررسی کنیم.

علائم شخصیت برتری طلب

 • احساس حقارت درونی دارد
 • تصور می کند از عهده هر کاری بر می اید(اعتماد به نفس کاذب)
 • به دنبال برتری و دیده شدن است البته از طریق پول،قدرت،شهرت و موقعیت اجتماعی
 • رفتارهای پرخاشگرانه با او امیخته شده است
 • بسیار علاقه دارد تا به او احترام بگذارند حتی به اجبار
 • برای انسانها به واسطه انسان بودن انها ارزشی قائل نیست
 • از دیگران انتظار فرمان برداری دارد
 • دوست دارد تا دیگران را کنترل کند
 • طلبکار و خشمگین است
 • ولخرج است (در جهت مقروض کردن دیگران برای کسب احترام انها)
 • مغرور و بلند پرواز است
 • بسیار اجتماعی و خوش مشرب است
مطالب مرتبط
تغییر باور و باورهای عاقلانه

با تعداد مهمی از ویژگی های شخص برتری طلب می توانیم ارتباط این خصایص منفی را با مهارهای کودکی پیدا کنیم از جمله مهار وجود نداشته باش،از نظر روانی سالم نباش و..که پیشنهاد می دهیم برای درک بهتر به مطالب قبلی مراجعه کنید.

شخصیت گوشه نشین

درسومین قالب شخصیتی انسانها در موضوع شناخت شخصیت ناسالم به این شخصیت می پردازیم که می توان گفت پیام ایست را در زندگی به ما می دهد و مقابل بسیاری از پیشرفت های ما را می گیرد.

علائم شخصیت گوشه نشین

 • هیچ گونه هدفی در زندگی برای خود تعریف نکرده است
 • طرح و برنامه و ارزویی در زندگی ندارد
 • اغازگر نیست و میل به انجام کاری ندارد
 • از فضای ارام و بی تنش بسیار استقبال می کند و به دنبال استراحت است
 • روابط اجتماعی پایینی دارد
 • بدبین و گاهی شکاک است
 • از هر گونه تغییر خودرا دور می کند
 • افکار بی نیازی را در سر می پروراند و علاقه به گذران زندگی با کمترین امکانات دارد
 • رضایت از زندگی ندارد
 • ازموفقیت انسانها خوشحال نیست چون اساسا اعتقادی به کوشش و موفقیت ندارد

با اگاهی از علائم این نوع شخصیت باز هم می توانیم ریشه ان را در مهارهایی از جمله مهم نباش،وجود نداشته باش،متعلق نباش،مهارنزدیک نباش و مهار موفق نباش پیدا کنیم که با امید به استفاده از بالغ خود می توانیم این مشکلات شخصیتی را رفع کنیم.

مطالب مرتبط
نتیجه تحلیل رفتار متقابل

نکته:بسیاری از ما این علائم شخصیت ناسالم را برای مدت کوتاهی تجربه کردیم اما دلیلی ندارد که خود را جزء ان دسته قراردهیم نکته قابل توجه دیگر این است که میزان درگیری ما با شخصیت ناسالم اول به مقدار علائم است (مانند یک طیف که خفیف و شدید است) و دوم اینکه این علائم را به صورت تکرار شونده برای سالهای زیادی با خود داشته باشیم.

بابررسی اسیب های دوران کودکی از طریق تئوری تحلیل رفتار متقابل به این نتیجه رسیدیم که این اسیب ها شخصیت طبیعی و سالم را از ما گرفته است و با ایجاد باورها،برداشتها،تفکرات و رفتارهای اشتباه، بیشتر انسانها را به سوی شخصیتی ناسالم با خصلت هایی منفی سوق داده است که سه نوع از شخصیت های ناسالم را در این مقاله بررسی کردیم.

نکته قابل تامل این است که تاثیرمنفی اسیب های دوران کودکی به اینجا ختم نمی شود و اثار مخرب دیگری را برای ما به وجود می اورد که با کسب اگاهی در مورد این اسیب ها می توانیم در تجزیه و تحلیل شخصیت خود بهتر عمل کنیم.

نکته مهم:ازجمله تاثیرات منفی اسیب های دوران کودکی می توانیم اختلالاتی همچون اضطراب،وسواس ،افسردگی،خشم و عصبانیت را نام ببریم که به شدت احساس خوب زندگی را از ما می گیرند.

این اختلالات بسیار فراگیر بوده و به میزان زیادی کیفیت زندگی اشخاص را پایین می اورد در نتیجه باید نگاهی اجمالی به علائم این اختلالات داشته باشیم.

مطلب قبلی…نتیجه تحلیل رفتار متقابل     

مطلب بعدی…علائم اضطراب و وسواس