مطالب اموزشی طراحان کفش

مسیر رشد شخصی، می تواند در تغییر نوع نگاه طراح و مدیر فروشگاه به دنیای پیرامون خود موثر باشد تا در نهایت شخص بتواند تصمیمات علمی و عقلایی در راستای توسعه فردی و شغلی داشته باشد.

شروع مسیر>> هدف و معنای زندگی…

تغییر باور و باورهای عاقلانه
درمان شخصیت ناسالم
علائم افسردگی
اضطراب
شناخت شخصیت ناسالم
نتیجه تحلیل رفتار متقابل
رانه ها و نقش ها
مهارها قسمت سوم
مهارها