مطالب اموزشی تولید کفش زنانه طراحان با اگاهی بخشی در حوزه طراحی، تولید، تاسیس و راه اندازی فروشگاه کفش زنانه و همچنین افزایش مهارت در خرید عمده کفش زنانه سعی در پاسخگویی به نیاز علاقمندان به حوزه کفش زنانه دارد.

عوامل مخرب در فروشندگی کفش
فروشندگی کفش
دو نکته مهم برای فروشنده حرفه ای
تغییر باور و باورهای عاقلانه
اصول فروشندگی کفش زنانه
تغییر نگرش فروشندگان کفش
رموز موفقیت در فروشندگی کفش
تکنیک های فروش