مسیر رشد شغلی طراحان کفش

مجموعه طراحان کفش با 20 سال سابقه در زمینه طراحی،تولید،خرده فروشی و عمده فروشی کفش زنانه سعی در ارائه مطالب اموزشی علمی و عملی در مسیر رشد علاقمندان به حوزه کفش زنانه دارد.

 

عوامل مخرب در فروشندگی کفش
فروشندگی کفش
دو نکته مهم برای فروشنده حرفه ای
اصول فروشندگی کفش زنانه
تغییر نگرش فروشندگان کفش
رموز موفقیت در فروشندگی کفش
تکنیک های فروش
رازهای موفقیت در فروش کفش