شخصیت و خودشناسی چیست

شخصیت وخودشناسی ازجمله مباحث بسیار با اهمیت در زندگی است. با بررسی شخصیت انسان و انواع شخصیت که در ما انسانها به وجودمی ایدمی توانیم رفتارهایمان راشناسایی کنیم تا سعی در برطرف کردن رفتارهای نا خوشایند خودداشته باشیم.

شخصیت چیست

در موضوع شخصیت و خودشناسی در ابتدا باید بدانیم که چه چیزی را شخصیت می گویند.

شخصیت مجموعه ای از ویژگی های ثابت رفتاری که مارا ازدیگران متمایز می کند و با نگاهی کلی تر هرگونه کنش و واکنش درموجود زنده است.

در تعریف شخصیت موضوع قابل توجه این است که مجموعه رفتار ما نوع شخصیت مارا تعیین می کند یعنی ان چیزی که بین شخصیت ما انسانها تفاوت ایجاد می کند مجموعه رفتار ما است.

بارها و بارها در مورد رفتارهای انسانهای موفق شنیده ایم اما موضوعی که کمتر مورد توجه قرار می گیرد این است که ریشه این رفتار های مثبت چیست ایا ما هم باید فقط این رفتارها را تکرار کنیم و یا به ریشه رفتار توجه کنیم تا اجرای ان برای ما راحت تر شود.

در موضوع شخصیت و خودشناسی اول تعریفی از شخصیت داشتیم و بعدباید باموضوع خودشناسی به دلایلی که در نوع شخصیت و رفتار ما دخیل هستند بپردازیم.

خودشناسی

موضوع خودشناسی به شناخت افراد درباره ویژگی های منفی و مثبت شخصیتی خود می پردازد و پس از کشف این ویزگی ها به دنبال ریشه این ویژگی ها است تا با بررسی ان بتواند راه حلی در تغییر ان ویژگی بدهد.

مطالب مرتبط
درمان شخصیت ناسالم

در قسمت اول موضوع شخصیت و خودشناسی گفتیم که مجموعه رفتارهای تکرار شونده خوب و یا بد ما انسانها که در طول زندگی خود انجام می دهیم شخصیت مارا تشکیل می دهد حالا بایدبدانیم که ریشه رفتار ما کجاست.

رفتار هر انسانی ریشه در نوع احساس ان شخص دارد و احساس هر شخص از نوع تفکر ان فرد برگرفته شده است. مثلا در هنگام رانندگی شخصی برای شما بوق می زند و میخواهد سبقت بگیرد و شما فکر می کنید که او سعی دارد تا به شما بگوید که سریع تر از شما می تواند رانندگی کند و شما باید بروید کنار در اینجا احساس تحقیر به وجود می اید و برای جلو گیری از این حس بد شما با رفتار خود به او اجازه سبقت گرفتن را نمی دهید.

اما در واقعیت امکان این وجود دارد که راننده ای که می خواهد سبقت بگیرد مریضی در ماشین داشته باشد و می خواهد هر چه سریع تر به بیمارستان برود و یا اتفاق بدی برای شخصی از نزدیکان او به وجود امده و او باید هرچه سریع تر به محل مورد نظر برسد.

البته بسیاری از رفتارهای ما برگرفته از نوع فرهنگ و تربیت در خانواده و همچنین عرف اجتماع و یا بادرصد کمتری از مسائل ژنتیکی و زیستی ما است.

مطالب مرتبط
مهارها قسمت دوم

موضوع شخصیت و خودشناسی پس از نشان دادن  نوع ویژگی های شخصیتی شما به این موضوع می پردازد که چرا این رفتار را از خود نشان می دهید و ریشه این نوع رفتار را در کجا می توانید پیدا کنید.

دو موضوع مهم در ساخت شخصیت انسانها

مورد اول این موضوع است که چقدر برداشت های ما از موضوعات پیرامون خود بر پایه واقعیت و علم و عقل است و اینکه ایا در رفتارهای ما منطقی وجود دارد.

موضوع دوم و بسیار مهم دیگر این است که بدانیم که ریشه بسیاری از این ویژگی های نامطلوب که ماداریم و شخصیت مارا شکل داده ریشه در هشت سال اول کودکی ما دارد.

حالا برای اصلاح شخصیت خود و حرکت کردن در مسیر رشد شخصی باید به ریشه رفتارهای خود نگاهی عمیق داشته باشیم تا با روشن شدن بسیاری از مسائل مبهم شناخت بهتری ازرفتار و شخصیت خود داشته باشیم.

مطلب قبلی… مسیر و رشد شخصی

مطلب بعدی…اسیب های دوران کودکی