اعتمادبه نفس چیست و چگونه می توانیم اعتماد به نفس بالایی داشته باشیم مسلما راه های زیادی برای افزایش اعتماد به نفس بیان شده اما این بار میخواهیم با نگاهی دقیق تر به این موضوع بپردازیم

Self-Confidence

Self-Confidence

اعتمادبه نفس چیست

اعتماد به نفس به این معنا است که شخص به توانمندی های خودش باور و اعتماد دارد،اینکه نگاه شما نسبت به توانایی های خود مثبت است یامنفی اهمیت بسیار زیادی دارد.

اعتمادبه نفس یکی از اولین لازمه های موفقیت است و افرادموفق اغلب اعتماد به نفس بالایی دارند این موضوع مهم است که بدانیم اعتمادبه نفس زیرمجموعه عزت نفس است که درمقاله قبل به ان پرداختیم.

حالا نگاهی به خودتان بکنید ذهن شما چه می گوید ایا با هر کاری که پیش می اید به شما می گوید که من میتوانم یا کلمات ناامیدکننده میگوید،ان چیزی که برداشت ذهن شماست بسیار در عملکرد شما موثر است.

تعریف عدم اعتمادبه نفس

کسانی که توانمندی های زیادی دارند ولی قدرت ابراز ان را ندارند عملا فاقد اعتماد به نفس هستند.

همانطورکه می دانیم بیشترین ویزگی های شخصیتی ما دردوران کودکی شکل می گیرد اینکه ما الان اعتماد به نفس داریم یا نه ریشه دراعماق ذهن ویا ضمیرناخواگاه دارد.مسلما کلمات مخربی در دوران کودکی در ذهن مای جای گرفته یا باید بگوییم توسط اطرافیان جای داده شده ازجمله

مطالب مرتبط
هدف و معنای زندگی چیست

تو نمی توانی،تو هیچ کاری بلد نیستی،توعرضه انجام این کاررانداری و… که متاسفانه باور کردیم،البته رفتارهایی از جمله مجازات،تحقیر،بی توجهی،استانداردهای سخت گیرانه،عدم تحسین و محبت که در دوران کودکی براثر نااگاهی اطرافیان وجود داشته تاثیر زیادی در وضعیت کنونی مادارد.

باورهای اشتباهی که برای ماساخته اند باعث میشود کاری که باید درست انجام دهیم را خراب کنیم و دوباره این باورهای اشتباه رادرخود تقویت کنیم که من نمیتوانم ودرنهایت دچار خودکم بینی،سرخوردگی،پریشانی و افسردگی شویم.

مسلما شخص با این حس و حال نباید توقع زندگی شادوهمراه باموفقیت را داشته باشد پس بهتر این است که از همین حالا مبارزه راشروع کنید، مبارزه با کمبود اعتمادبه نفس

راههای افزایش اعتمادبه نفس

  • در کارها داوطلب باشید
  • هنگام صحبت کردن نگاه کردن درچشمان مخاطب خودراتمرین کنید
  • کمی تندتر وباگامهای بلندتر راه بروید
  • کمی بلندتر صحبت کنید
  • درجمع نظر بدهید
  • نگران قضاوت دیگران نباشید
  • رفتار افرادی که اعتمادبه نفس دارند را تکرار کنید
  • ازجملات تاکیدی مثبت استفاده کنید
  • افرادمنفی رااززندگی خوددورکنید

مواردبالا تعدادی از روش های افزایش اعتمادبه نفس است.

تقویت اعتمادبه نفس ویا عزت نفس دنیای شمارا عوض می کند و نگاه شما نسبت به خودتان را می سازد البته تغییر باورها کمی زمانبر است وباید کمی صبوری کنید.

زمانی که شما به باورهای درست درمورد خود برسید مسیر جدیدی برای شما باز میشود مسیری که دران شما خواستار زندگی بهتر هستید زیرا هم لیاقتش را دارید و هم می توانید به زندگی بهتر برسید پس چرا باید صبر کرد.

مطالب مرتبط
مسیر رشد شخصی

اما برای زندگی بهتر ورشد درزندگی شخصی نیازمند اگاهی هستیم تا بتوانیم مسیر را سریع تر طی کنیم، اگاهی برگرفته از مطالب علمی همراه با تجربه عینی که مجموعه طراحان کفش پیشنهاد می دهد تا سلسله مطالب مسیر رشد شخصی را مطالعه بفرمایید.