شاید واژه عزت نفس رابارها شنیده باشیدو اینکه عزت نفس چیست و چه تاثیرات مثبتی درزندگی انسان ها دارد. این موضوع که شاید ریشه های وجود ان را باید درکودکی من وشما پیدا کرد جزء موارد بسیار مهم زندگی است وبا درک عمیق تری از این موضوع می توانیم تحولی بزرگ در زندگی خود ایجادکنیم.

seif-esteem

عزت نفس

عزت نفس چیست

تعاریف گوناگونی درموردعزت  نفس دیده ایم اما ازانجایی که رسالت ما بیان مطالب به صورت کوتاه و ساده است می توانیم معنی ان را دریک جمله بگوییم .

عزت نفس یعنی احساس شما به خودتون یعنی ایا عمیقا احساس ارزشمند بودن میکنید.

موضوع مهمی که وجود دارد این است که افکار،احساسات،عواطف و تجربیات همه ماانسانها درطول زندگی شکل میگیرد اما ریشه و اصل وجود یا عدم وجود عزت  نفس انسانها درکودکی شکل میگیرد اینکه رفتارهایی ازجنس تحقیر یا توهین ویا تنبیه را تجربه کرده ایم یا نه،اگر صادقانه بگوییم بسیاری از ما این تجربیات را به واسطه نااگاه بودن والدین تجربه کردیم اگر چه اکثر ما خاطرات را به یاد نمی اوریم.

مسلما این دست رفتارها در کودکی باعث نگاه منفی انسانها نسبت به خود شده واینکه ایا من خودم وتوانایی هایم را ارزشمند میدانم یا نه تاثیر بزرگی درزندگی شخصی و کاری مابه جای می گذارد هرچه خودت رابیشتر دوست داشته باشی وبه خودت احترام بگذاری درهرکاری که انجام بدهی موفق تر خواهی بود.

مطالب مرتبط
تحلیل رفتار متقابل

ده نشانه عزت نفس بالا

حال که به اهمیت موضوع عزت نفس پی بردیم باید نگاهی صادقانه به شخصیت خودمان داشته باشیم اینکه ایا من هم گرفتار عزت  نفس پایین هستم یا نه پس بهتر است کمی به نشانه های عزت  نفس بالا نگاهی داشته باشیم.

  • شخص نواقص خود را می پذیرد
  • تصویرمثبت ازخوددارد
  • شخصیت مستقل دارد
  • دارای مسئولیت پذیری بالا
  • داشتن تحمل ناکامی ها
  • چالش پذیر بودن
  • وجودجسارت درزندگی
  • خودراباوردارد
  • به خود و دیگران احترام می گذارد
  • برای سلامتی خود ارزش قائل است

حال که با چند نشانه عزت نفس بالا اشنا شدیم شاید بهتر بتوانیم شخصیت خود را بررسی کنیم و به دنبال رفع مشکلات شخصیتی خود باشیم.