بسیاری ازما به عنوان مدیران کسب وکار نیاز به کسب مهارتهایی در جهت رشدوتوسعه شغل خود داریم اما مهارت های مدیرفروشگاه چیست وبه چه مسائلی باید بیشتر توجه کند. یک مدیر فروشگاه کفش با مسائل گوناگونی مواجه می شود که باید روش برخوردباهرمشکلی رابداند.

sale-skill

sale-skill

تمامی مدیران کسب و کار برای رشد و توسعه شغل خود باید مهارتهایی را کسب کنند تا بتوانند سریع تر مسیر رشد را طی کنند مهارت چیزی است که با کسب اگاهی و تمرکز و تمرین به دست می اید البته صبر و پشتکار از موارد اصلی جهت کسب مهارت است . مهارتهای مدیر فروشگاه هم از این موضوع مستثنا نیست.هچنین به صورت تخصصی مدیران درحوزه کفش باید چه مهارتهایی را نسبت به دیگری ترجیح بدند.

انواع مهارت های مدیر فروشگاه

اگرقصدبرندسازی فروشگاه خودراداریم پس باید مهارتهایی را بهتر بشناسیم و تمرین کنیم ان چیزی که روشن و واضح است اینکه کسب کارهای بزرگ مدیرانی دارند که بزرگ فکر می کنند و بزرگ عمل می کنند.

وقتی صحبت از کسب مهارت های مدیر فروشگاه به میان می اید بسیاری از افراد به موضوعات منابع انسانی،استراتژی کسب وکار،فروش وبازاریابی می پردازند یا شاید در موضوعاتی کمی تخصصی تر به موضوعات روانشناسی فروش،مدیریت ارتباطات،فن بیان پرداخته شود.

البته از مهارتهایی که کمی درمحافل مدیران کسب کار رونق بیشتری دارد موضوعاتی در حوزه زبان بدن،هوش هیجانی مدیریت زمان می باشد.

مطالب مرتبط
معروف ترین برندهای کفش زنانه درایران قسمت سوم

تمامی موارد ذکر شده جزو مهارتهای یک مدیر فروشگاه می باشد که مجموعه طراحان کفش در مقالات بعدی به انها خواهد پرداخت و حتی با مباحثی جدیدتر از جمله تحلیل رفتار متقابل،مهارتهای کلامی و غیره..

اما شما به عنوان مدیرفروشگاه کفش و صاحب برند باید به کدام موارد بیشتر اهمیت بدید و به کدام کمتر سوالی است که بارها توسط مدیران فروشگاه پرسیده می شود.

طراحان کفش: پخش کفش عمده تهران

مهمترین مهارت مدیر فروشگاه

ما نگاهی مختصربه انواع مهارتهای مدیر کسب وکارداشتیم اما کدام مهارت نسبت به دیگری اولویت دارد یا اینکه پیش نیاز این مهارتها چیست.

در مرحله اول و قبل از اینکه به موضوع ذکر شده بپردازیم باید شما نگاهی دقیق و عمیق به موضوع خودشناسی داشته باشیدالبته تعاریف زیادی از خودشناسی وجود دارد که ما قصد پیچیده کردن موضوع را نداریم .

خودشناسی یعنی شناخت نقاط قوت و ضعف خود و اینکه کاملا صادقانه نقاط قوت و ضعف خودم را بپذیرم.

نکته قابل تامل این است که خروجی عملکردکسب وکار شما کاملا با تفکر،شخصیت،رفتاروباورهای شما به عنوان مدیر درارتباط است و اگر تعدادزیادی از مهارتهایی که ذکر شد را داشته باشید ولی ازلحاظ شخصیتی ضعف داشته باشید بازهم موفق نخواهید شد.

خودشناسی به موضوع قوت وضعف شخصیت شما می پردازد خودشناسی ریشه شخصیت شماست باید کاملا دقیق به این موضوع توجه کنید و پس از ان به دلایل و حل مشکل بپردازید.

مطالب مرتبط
عوامل مخرب در فروشندگی کفش زنانه(قسمت اول)

اما زمانی که به خود شناسی نگاهی می اندازیم با موضوعات مهمی مواجه میشویم موضوعاتی که می تواند مشکل بسیاری از افراد باشد.

طراحان کفش: پخش عمده کفش زنانه 

شما میتوانید قبل از یادگیری مهارتهای کسب و کار به قسمت مسیر رشد شخصی در وبسایت مراجعه کنید تا موفقیت را از ریشه بررسی کنید.