مسلما برای موفقیت در هر کسب و کاری باید اصولی را رعایت کرد که براثر علم و تجربه به دست امده است. در این مطلب به اصول فروشندگی کفش زنانه می پردازیم تا با رعایت این اصول بتوانیم فروش بهتری نسبت به رقبا داشته باشیم.

اصول فروشندگی کفش زنانه

برای درک بهتر از اصول فروشندگی کفش زنانه باید سه اصل بنیادین را در نظر بگیریم و بدانیم که رعایت این سه اصل اساسی برای هر مدیر فروشگاه و فروشنده کفش الزامی است.

مدیران فروشگاه های کفش می توانند با در نظر گرفتن این اصول به موفقیت های بیشتری نسبت به رقبا دست یابند.

طراحان کفش: تولیدی کفش اداری زنانه

اصل اول

استخدام فروشنده باهوش

وجود یک فروشنده باهوش در فروشگاه می تواند تحولی مثبت برای فروشگاه کفش ایجاد کند و این وظیفه مدیر فروشگاه است که با شناسایی فروشندگان باهوش سعی در استخدام انها کند.

فروشنده باهوش همواره ورود افراد به فروشگاه را متوجه می شود و از تجزیه تحلیل نگاه انها با ذکاوتی که دارد قصد ونیتشان را تشخیص می دهد.

به عنوان مثال اگر شخص وارد شونده مستقیما به سمت فروشنده حرکت کرده و به صورت و چشمانش نظری بیفکند فروشنده می فهمد که سوالی دارد. و اگر چنانچه واردشونده نگاهش را متوجه کالایی کرده ویا قفسه ها را در بدو ورود می نگرد معلوم می شود که قصد خرید دارد.

فروشنده رفتار و کردار خود را با تبسمی ملیح همراه کرده و با عبارت ویا جمله ای کوتاه به اصطلاح قفل زبانی مشتری را می گشاید و از قصد او اگاهی درستی به دست می اورد.

مطالب مرتبط
تغییر نگرش فروشندگان کفش

فرصت می دهد تا مشتری نیت خود را به وضوح بیان نماید او را سوال پیچ نمی کند و به حدس و گمان متوسل نمی شود.

مراتب اگاهی خود از قصد و نیت مشتری را به زبان نمی اورد و بابرخوردی مناسب و ارائه کالای مورد نظرش، اگاهی خود را به ظهور رسانده و مشتری را به اعجاب و تحسین باطنی وا می دارد.

جواب اکثر غیر مشتریان را که از پیش اماده کرده، بیان می کند و هرگز کلمه (نمی دانم) را بیان نمی کند.

با وجود هوش اجتماعی بالا و اطلاعاتی که درابتدا از مشتری دریافت کرده است ماهیت شخصیتی مشتری را تشخیص می دهد و با انها مطابق میلشان ارتباط کلامی و رفتاری برقرار می کند.

پس یکی از مهمترین اصول فروشندگی کفش زنانه برای مدیران فروشگاه استخدام فروشنده باهوش است.

اصل دوم

استخدام فروشنده صبور

مشتریان عموما در مورد خرید های خود تصمیم گیر هستند ولی درباره ان چیزی که می خواهند بخرند اطلاع کافی ندارند. به همین سبب برای کسب اگاهی بیشتر فروشندگان بردبار و با حوصله را بر می گزینند.

فروشنده صبور به خاطر تامین منافع اقتصادی خود، ناگواری هایی را که از طرف مشتریان برای او فراهم می شود، تحمل می کند و در برابر انها شکیبایی به خرج می دهد.

مطالب مرتبط
عوامل موفقیت فروشگاه کفش

در مواجهه با مشتریان عجول و بی نزاکت ، متانت خود را حفظ می کند، به کارش سرعت می بخشد، با رفتاری متناسب انها را راه می اندازد و در نتیجه علاوه بر فروشی پیش بینی شده، برتعدادمشتریان خود نیز می افزاید.

دربرابر نااگاهی و بی اطلاعی مشتریان ویا برخوردهای نااگاهانه انان شکیبایی خود را حفظ می کند و حتی اگر فروشی هم با انها به ثمر نرسد، ارامش خود را ازدست نمی دهد. ناراحت نمی شود و از کوره در نمی رود و در ضمن با ادای احترام متداول و مرسوم، انان را با امید دیداری مجدد بدرقه می کند.

هرگز موجباتی را فراهم نمی اورد تا مشتری بتواند به او اهانت کند.

از رفتار کودکانه خردسالان که همراه بزرگترها به فروشگاه مراجعه می کنند ناراحت نمی شود و با ابداع روش هایی انان را به ارامش و سکون دعوت می کند.

در برابر پرگویی و سخنان تکراری مشتریان مسن حوصله به خرج می دهد و با تبسمی به جا انان را متوجه کلام طولانیشان می کند و در مواقعی با جملات کوتاه و مودبانه توجه انان را به موضوع جنس و خرید کفش جلب می نماید.

اصل سوم

حق با مشتری است

یکی از اصول فروشندگی کفش زنانه نوع نگاه مدیر فروشگاه به مشتریان است.

مهمترین شخصی که در فروشگاه حضور پیدا می کند مشتری است. بنابراین از فرصتی که در اختیارتان قرار می دهد، به خوبی استفاده کنید و با برخوردی صمیمانه و سنجیده اهمیتش را ارزش دهید.

مطالب مرتبط
عوامل مخرب در فروشندگی کفش زنانه(قسمت اول)

توجه داشته باشید که مشتری با مبلغی که درازای دریافت کالا یا خدمات عرضه شده در سطح فروشگاه می پردازد، در واقع بهای تمامی عوامل به کار رفته و به کار گرفته شده در محصول به اضافه سود فروشنده را پرداخت می کند و از این بابت نسبت به هیچ چیز مدیون نمی باشد.

پس نتیجه می گیریم که باید بپذیریم که در اکثر مواقع حق با مشتری است زیرا او صاحب تمامی چیزهایی است که پولش را پرداخته است.

مدیر فروشگاه باید به این نکته واقف باشد که اگر وجود مشتری نباشد فروشی به ثمر نمی رسد و فروشنده از حرفه و شغل خود هیچ بهره ای نمی برد. با این تفسیر توجه به وجود مشتریان، احترام، تامین رفاه و اسایش جسمی روانی او جزء موارد مهمی است که مدیر فروشگاه باید ان را در فروشگاه خود بررسی کند.

طراحان کفش: فروش عمده کفش طبی زنانه در تهران

بخشی از سخنان مهاتما گاندی

مشتری مهم ترین بازدید کننده در محدوده کار ما است. او به ما وابسطه نیست و این ما هستیم که به او وابسطه ایم.مشتری مزاحم کار ما نیست او هدف کار ما است، مشتری یک بیگانه در کار ما نیست بلکه جزئی از ماست. ما با انجام کار مشتری لطفی در حق او نمی کنیم بلکه این مشتری است که با فراهم کردن این فرصت لطفی در حق ما می کند.