معروف ترین برندهای کفش زنانه درایران قسمت سوم

اسامی معروف ترین برندهای کفش زنانه درایران چیست،معروف ترین برندهای کفش زنانه چه ویزگی هایی دارند،رمز موفقیت معروف ترین برندهای کفش زنانه چیست اینها سوالاتی هستند که بسیاری ازمخاطبین درذهن دارند.

معروف-ترین-برند-کفش-زنانه

درحوزه کفش زنانه نام های تجاری اشنایی به عنوان معروف ترین برندهای کفش زنانه در ایران شناخته شده اند،که توسط تبلیغات خودرادرذهن مخاطب نگه داشته اند.

ما در مطالب گذشته به ویژگی اول و دوم برند و برندینگ کفش پرداختیم و متوجه شدیم که برند مفهومی فراترازیک نام تجاری است واینکه برندهای معروف کفش زنانه درایران چه مواردی را رعایت کرده اندوبه چه مواردی باید بیشتر توجه کنند.

پس از دو ویژگی که قبلا به انهاپرداختیم دراین مقاله به مهم ترین ویژگی که معروف ترین برندهای کفش زنانه باید رعایت کنند می پردازیم.

طراحان: پخش کفش در تهران 

ویژگی سوم برندینگ کفش زنانه

برندهای کفش زنانه به موارد زیادی توجه میکنند تا نام تجاری خودراتوسط تبلیغات درذهن مخاطبین هدف تداعی کنند اما ما به موضوعی می پردازیم که ریشه وبنیان یک برند است و تبلیغات و ارتباط بامشتری از شاخه های ان است.

ایا تابه حال فکرکردید زمانی که نام یکی ازمعروف ترین برندهای کفش زنانه را شنیده اید چه حسی داشتید،چه چیزی درذهن شما امده است منظور ما برداشت ذهنی شما نسبت به برند موردنظر است.

مطالب مرتبط
بازار عمده کفش زنانه در تهران

پس بهتراست به مهمترین ویژگی بپردازیم

هویت برند کفش زنانه

هویت، شکل برنددرذهن مخاطبین است یعنی با نام تجاری شما چه چیزی در ذهن مشتری شما شکل میگیرد ایا زمانی که به مشتری نام فروشگاه کفش شما گفته شود چه حسی خواهد داشت، ایا حس احترام،کیفیت محصول،راحتی محصول و…راخواهد داشت یا احساسات منفی دارد.

برای یک فروشگاه کفش باید هویت سازی کنیم چیزی که شما را با تمام رقبا متمایز کند تا بتوانیم مشتریان وفادار داشته باشید.

اما هویت سازی چگونه است

هویت سازی فروشگاه کفش

موضوعی که بایدبه ان توجه کرداین است که هویت سازی با تبلیغات تفاوت دارد.تبلیغات فقط یک ابزار است تا شماوباورهای شما و کسب و کارتان را معرفی کند اما هویت سازی چیزی برگرفته از شخصیت،تفکر،رفتارونظام باورهای شما است.

این موضوع که نام فروشگاه شما به عنوان معروف ترین برندکفش زنانه درذهن مشتری تداعی شود کاملا به شخصیت خود شما به عنوان مدیرفروشگاه ارتباط دارد،وجود شخصیتی با اعتمادبه نفس بالا و همچنین عزت نفس بالاکه درنهایت میتواند در رسیدن به شخصیت کاملا سالم ازنظرروانشناسی به ما کمک کند.

پیشنهاد می کنیم تا سلسله مطالب مسیر رشد شخصی را مطالعه کنید.

شما باید درپی بالا بردن اطلاعات و مهارت های مخصوص به حوزه کاری خودباشید.

ما باور داریم برندی میتواند موفق باشد که به خدمت رسانی،رابطه انسانی با مشتری،رفع نیازهای مشتری،ایجادارزش برای مشتری بپردازد و این موارد ارتباط مستقیم به شخصیت و باورهای مدیر برند دارد.

مطالب مرتبط
ویژگی فروشنده موفق

طراحان: پخش کفش زنانه عمده

ما برای داشتن برند و کسب و کار بزرگ باید بزرگ بیاندیشیم و بزرگ باشیم.